Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

  Väkommen till Öppna förskolan Gurkfröet
Välkommen till öppna förskolan Gurkfröet

Gurkfröet är en mötesplats för föräldrar och barn i åldern 0-5 år

Öppna förskolan är en träffpunkt dit du och ditt barn kan komma för att lek och umgås med andra barn och vuxna.

Du som vuxen får träffa andra vuxna, knyta kontakter och utByta erfarenheter med andra.

VI HÄLSAR ER ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA !

Har ni frågor eller funderingar kring
Öppna Förskolan Gurkfröet Hemse

Ta gärna kontakt med
Förskolechef Marika Pettersson

Hemse förskoleområde

0498-20 47 54, 070-447 76 73