Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

GotlandsHem vann årets Ekokommunpris

GotlandsHem får Region Gotlands Ekokommunpris 2011 för kvarteret Sjöliljan i Visby och sitt mångåriga och effektiva energiarbete.

Det var andra gången i år som GotlandsHems energiarbete prisades. I april vann man tidningen Veckans Affärers pris "Sveriges energieffektivaste företag” i kategorin offentlig sektor. GotlandsHem har även vunnit Ekokommunpriset en gång tidigare, 2002.

I år får GotlandsHem Ekokommunpriset för kvarteret Sjöliljan och sitt effektiva och mångåriga arbete med att spara energi och avveckla all eldningsolja. GotlandsHem var exempelvis första kommunala bostadsbolaget i Sverige som hade hela fastighetsbeståndet energideklarerat och man har sänkt energiförbrukningen för uppvärmning med 20 procent sedan 1996. Kvarteret Sjöliljan, som utnyttjar i grunden likartad teknik som i passivhusen, förbrukar strax under en tredjedel av den genomsnittliga energiförbrukningen i GotlandsHems fastighetsbestånd.

Priset överlämnades i samband med regionfullmäktiges sammanträde den 28 november av regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (ej i bild) och regionfullmäktiges ordförande Björn Jansson (t.h i bild) till GotlandsHems vd Staffan Thurgren.

Regionstyrelsens motivering lyder: ”GotlandsHem har genom ett strukturerat miljö- och klimatarbete lyckats nå flera uppsatta mål under de senaste tio åren, bland annat avvecklingen av fossil olja för uppvärmning. Med kvarteret Sjöliljan har man etablerat en ny nivå för miljöanpassat flerfamiljsboende på Gotland utan att ge avkall på vare sig funktion, estetik eller inomhuskomfort.”

Priset, som förutom diplom och en statyett av återvunnet glas, består av 10 000 kronor som pristagarna får använda till en speciell miljösatsning inom den egna verksamheten.

Läs mer om GotlandsHems miljöarbete

Länk till GotlandsHem