Kontakt

Alléskolan
Besöksadress: Stenkumlaväg 35
621 82 Visby

Rektor:
Per Wessman
Telefon: 0498 - 20 41 81
E-post: per.wessman@gotland.se

Biträdande rektor:
Helene Eklund
Telefon: 0498-26 96 90
E-post: helene.eklund@gotland.se

Administrativ assistent:
Inga-Lena Kalmén
Telefon: 0498 - 20 41 80
E-post: inga-lena.kalmen@gotland.se

Fritidshemmet:
Smulan – årskurs 2
Telefon: 070 083 21 87

Kakan – årskurs 3
Telefon: 070 083 21 88

Våfflan – årskurs 4-6
Telefon: 070-083 23 51

Skolsköterska:
Lena Löwenberg
Telefon: 070-447 69 82
E-post: lena.lowenberg@gotland.se

Kurator:
Susanne Serck
Telefon: 070-447 68 42
E-post: susanne.serck@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

Surfplattor

På Alléskolan arbetar vi med surfplattor i undervisningen.

Arbetssätten varierar. Ibland används plattorna för att dokumentera med foto och film. Ibland gör eleverna egna filmer eller bildspel. De kan också användas till färdighetsträning. Man kan även surfa på nätet med plattorna.

Friluftsdagar och idrottsdagar

Under läsåret lägger vi in gemensamma friluftsdagar och idrottsdagar. Ibland åker hela skolan iväg tillsammans, ibland åker låg- och mellanstadiet var för sig.

Det mesta har detta läsår varit inställt men hoppas att vi till nästa läsår kan återuppta eller förändra de schemabrytande dagarna:

  • Friidrott på Gutavallen
  • Äventyrsdag
  • Orienteringsdag vid Svaidestugan
  • Skridskoåkning i Visby ishall

Andra evenemang

Under läsåret anordnas olika evenemang för att främja sammanhållning och trygghet mellan eleverna på skolan.

  • Kompisdagen - En dag då eleverna är indelade i åldersblandade gruppen med sexor som gruppledare. Tillsammans genomför gruppen olika stationer.
  • Julpyssel - Alla elever julpysslar på olika stationer på skolan.
  • Innebandy med årskurs mot personal - sista veckan kämpar elever och personal om äran att få vinna den prestigefyllda matchen
  • Alléskolans dag - I slutet av vårterminen håller alla sexorna i olika stationer som eleverna får testa. Dagen avslutas oftast med en dansuppvisning med alla elever som deltagit på danspassen under dagen.
  • Fotbollsmatch med årskurs 6 mot personal: En av de sista dagarna innan skolavslutning äger årets stora match. Elever mot personal. Ska eleverna få revansch på sina lärare är den stors frågan?