Kontakt

Alléskolan
Besöksadress: Stenkumlaväg 35
621 82 Visby

Rektor:
Per Wessman
Telefon: 0498 - 20 41 81
E-post: per.wessman@gotland.se

Biträdande rektor:
Helene Eklund
Telefon: 0498-26 96 90
E-post: helene.eklund@gotland.se

Administrativ assistent:
Inga-Lena Kalmén
Telefon: 0498 - 20 41 80
E-post: inga-lena.kalmen@gotland.se

Fritidshemmet:
Smulan – årskurs 2
Telefon: 070 083 21 87

Kakan – årskurs 3
Telefon: 070 083 21 88

Våfflan – årskurs 4-6
Telefon: 070-083 23 51

Skolsköterska:
Lena Löwenberg
Telefon: 070-447 69 82
E-post: lena.lowenberg@gotland.se

Kurator:
Johanna Byrsten

johanna.byrsten@gotland.se

Skolpsykolog:

Julia Åkesson Kerslow

julia.akesson-kerslow@edu.gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

I Humlegårdens skolområde arbetar vi med att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Vi ser barnets hela dag och ser lösningsinriktat på de behov som eleverna har. Skola och fritidshem har ett nära samarbete på både Humlegårdsskolan och Alléskolan.

Vi arbetar förebyggande och främjande för att varje elev skall utvecklas utifrån sin förmåga.

Skolan arbetar i nära samarbete med vårdnadshavare och med våra olika perspektiv kan vi se till barnets bästa.