Kontakt

Alléskolan
Besöksadress: Stenkumlaväg 35
621 82 Visby

Rektor:
Per Wessman
Telefon: 0498 - 20 41 81
E-post: per.wessman@gotland.se

Biträdande rektor:
Helene Eklund
Telefon: 0498-26 96 90
E-post: helene.eklund@gotland.se

Administrativ assistent:
Inga-Lena Kalmén
Telefon: 0498 - 20 41 80
E-post: inga-lena.kalmen@gotland.se

Fritidshemmet:
Smulan – årskurs 2
Telefon: 070 083 21 87

Kakan – årskurs 3
Telefon: 070 083 21 88

Våfflan – årskurs 4-6
Telefon: 070-083 23 51

Skolsköterska:
Lena Löwenberg
Telefon: 070-447 69 82
E-post: lena.lowenberg@gotland.se

Kurator:
Susanne Serck
Telefon: 070-447 68 42
E-post: susanne.serck@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fritidshemmet på Alleskolan

Alléskolans fritidshem består av tre avdelningar - Smulan för årskurs 2 , Kakan för årskurs 3 och Våfflan  för årskurs 4–6. 

På Alléskolans fritidshem arbetar vi utifrån läroplanens mål (lgr22) del 1 och 2 samt del 4 som är fritidshemmets egna del. Vi delar in läsåret i projektveckor där vi arbetar mot läroplanens mål med olika tillhörande aktiviteter. Samtidigt utgår vi hela tiden från elevernas egna intressen och behov när vi planerar vår fritidsverksamhet.  

Vi bygger en legostad

Exempel på detta är vårt nuvarande projekt “Allegostadendär eleverna önskat att få arbeta med lego i ett större projekt under en längre period. ”Allegostaden” är en legostad som eleverna gemensamt bygger upp. I staden ska det finnas bostäder, samhällsfrämjande organisationer och diverse företag för att samhället ska kunna fungera hållbart. Förutom att träna på konstruktion, socialt samspel och samarbetsförmåga får de även lära sig på ett lekfullt och roligt sätt, hur ett samhälle fungerar.  

Musik och rörelse

Alléskolans fritidshem erbjuder även mycket musik och rörelseglädje. På skolgården utövas dans i princip varje dag. Eleverna dansar fridans samt egna koreografier i grupp men även koreografier som personalen lärt ut. Alla barn och vuxna är välkomna att vara med och vill man inte vara med och dansa kan det vara roligt att sitta som publik och lyssna på musik och se på härlig rörelseglädje.  

Rastaktiviteter

Utöver detta är vi ute på skolgården ofta och fortsätter lekar som påbörjats under skoldagens organiserade rastaktivitet eller så organiserar vi upp nya lekar eller främjar den spontana leken. 

Vi har verkstäder

På Alléskolans fritidshem får du som elev, utlopp för din kreativitet då vi erbjuder många olika typer av skapande verkstäder så som sy-, målar- och snickeriverkstad. 

Fritidspersonalens motto här på Alléskolan är att hellre säga ja än nej!