Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avlösarservice i hemmet

Anhöriga till personer med funktionsnedsättning kan behöva avlösning i sitt omvårdnadsarbete. Genom avlösarservice, som kan vara antingen regelbunden eller tillfällig, får den anhörige möjlighet till en stunds trygg avkoppling eller möjlighet att göra egna ärenden.

Insatsen ges i hemmet och finns tillgänglig både dagtid, kvällar, nätter och helger. Avlösarservice är en insats för personer med funktionsnedsättning och omfattar inte syskon eller andra.