Kontakt

Elisabeth Gullman
Bostadssamordnare
Telefon: 0498-26 87 16
E-post: elisabeth.gullman@gotland.se

Mia Lehrberg
Bostadssamordnare
Telefon: 0498- 26 91 09
E-post: mia.lehrberg@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillfällig vistelse på Gotland

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning och tillfälligt ska vistas på Gotland och samtidigt behöver hemtjänst kan ansöka om tillfällig vistelse.

Aktuell information med anledning av covid-19

Vi förstår att ett besök på Gotland är efterlängtat och kanske har du fått avstå en resa hit under en längre tid. Men du som vill ansöka om tillfällig vistelse på Gotland bör tänka på följande:

Information till dig som vill ansöka

Du som vill ansöka om tillfällig vistelse ska vända dig till en biståndshandläggare i din hemkommun. 

Du kan välja Region Gotlands hemtjänst eller en privat utförare.

Eftersom det krävs planering för att få hemtjänsten att fungera bra ber vi dig att kontakta biståndshandläggaren i din kommun i god tid före din resa, senast tre veckor innan ankomst.

För beställning av hemsjukvårdinsatser krävs en separat beställning. Länk till beställning finns under rubriken nedan "Hemsjukvård vid tillfällig vistelse".
OBS! Vi kan i nuläget inte erbjuda tillfällig vistelse med hemsjukvård sommaren 2021.
Detta på grund av patientsäkerhet kopplat till befarad ansträngd personalsituation.

 

Information till biståndshandläggare i hemkommunen

Om brukaren väljer Region Gotlands hemtjänst görs en beställning via vår e-tjänst:

E-tjänst ansökan om tillfällig vistelse

Om brukaren väljer en privat utförare (enskild regi) görs beställningen direkt till vald utförare:

Kontaktuppgifter till privata hemtjänstutförare

 

  • Beställningen måste ske senast 14 dagar innan brukarens ankomst. 
  • Beställning av trygghetslarm och insatser på natten (kl. 22.00-07.00) ska alltid ske via e-tjänsten till Region Gotland.
  • Om en brukare har behov av både hemtjänstinsatser och hemsjukvård måste hemkommunen skicka två separata beställningar. E-tjänst för beställning av hemsjukvård finns under rubriken "Hemsjukvård vid tillfällig vistelse" nedan.
  • Region Gotland tar inte emot beställning av tillfällig vistelse för hemtjänst eller hemsjukvård via blankett, post eller fax.