Kontakt

Elisabeth Gullman
Bostadssamordnare
Telefon: 0498-26 87 16
E-post: elisabeth.gullman@gotland.se

Mia Lehrberg
Bostadssamordnare
Telefon: 0498- 26 91 09
E-post: mia.lehrberg@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillfällig vistelse på Gotland

Uppdaterad 2020-08-21

OBS-VIKTIGT!
PÅ GRUND AV RÅDANDE SITUATION OCH SMITTSPRIDNING AV COVID-19

Socialnämnden, Region Gotland vädjar i beslut fattat den 16 april 2020, om att inga hitresande ansöker om omsorgsinsatser från hemtjänst eller hemsjukvård och att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Till dig som brukare är det mycket viktigt att följa dessa. Ta del av socialnämndens beslutet här: https://gotland.se/106886

Ta del av Folkhälsomyndighetens rekommendationer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/rad-och-information-till-riskgrupper/

Till dig som biståndshandläggare i brukarens hemkommun:
Region Gotland ber er som hemkommun att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika smittspridning och för att regionen ska kunna hantera hälso- och sjukvårdsinsatser samt omsorgsinsatser. Region Gotland önskar därför att ni kontaktar brukaren, informerar om förutsättningarna och att inte beställa insatser för hemtjänst eller hemsjukvård.

Gällande tillfällig vistelse

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning och tillfälligt ska vistas på Gotland och samtidigt behöver hemtjänst ska vända dig till en biståndshandläggare i din hemkommun. Handläggaren kontaktar då Region Gotland för att ordna så att du får hjälp under din vistelse.

Eftersom det krävs planering för att få hemtjänsten att fungera bra ber vi dig att kontakta biståndshandläggaren i din kommun i god tid före din resa, senast tre veckor innan ankomst.

För beställning av hemsjukvårdinsatser krävs en separat beställning. Länk till beställning finns under rubriken nedan "Hemsjukvård vid tillfällig vistelse".

För biståndshandläggare i andra kommuner (brukarens hemkommun)
Via vår e-tjänst beställer biståndshandläggaren hemtjänstinsatser från Region Gotland vid en tillfällig vistelse. Beställningen måste ske senast 14 dagar innan brukarens ankomst. En automatisk bekräftelse på beställningen skickas till hemkommunen.

Om brukaren väljer privat utförare (enskild regi) görs beställningen direkt till vald utförare. Mer information om varje utförare och deras kontaktuppgifter finns under länken Hemtjänstutförare.

Beställning av trygghetslarm och insatser på natten (kl. 22.00-07.00) ska dock alltid göras till Region Gotland via e-tjänsten. Om en brukare har behov av både hemtjänstinsatser och hemsjukvård måste hemkommunen skicka två separata beställningar. E-tjänst för beställning av hemsjukvård finns under rubriken "Hemsjukvård vid tillfällig vistelse" nedan.

Region Gotland tar inte emot beställning av tillfällig vistelse för hemtjänst eller hemsjukvård via blankett, post eller fax.

E-tjänst för beställning av hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse hittas här: https://etjanst.gotland.se/tillfalligvistelsehemtjanst