Kontakt

Post/besöksadress:
Kabyssen förskola
Kabyssgatan 1
621 52 Visby

Telefon:

Avdelning Grön 070-083 26 82

Avdelning Gul 070-0832681

Avdelning Orange 070-0832684

Avdelning Rosa 070-083 26 83

Rektor 

Olga Todorowska Johansson
Tfn: 0498- 26 34 12
E-post: olga.todorowska-johansson@gotland.se 
 

Biträdande Rektor
Maria Sollerman
Tfn: 0498 - 26 97 43
E-post: maria.sollerman@gotland.se

 

Adm assistent
Carolina Qviström
Tfn: 0498 - 263392
E-post: carolina.qvistrom@gotland.se  

Administration för barnomsorgsansökningar, scheman, inkomster och fakturor:

Tfn:0498-26 34 90
E-post: barnomsorg@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningarna på Kabyssen

Förskolan Kabyssen är uppdelad på sex avdelningar som jobbar nära tillsammans.

På GRÖN går barn i åldrarna 1-3 år. Lärmiljö och lekmaterial är anpassat utifrån barnens ålder, gruppens behov och intresse.

ROSA är femårsavdelningen. Här går barnen under sitt sista år på förskolan. I en åldershomogen grupp som denna är material och miljö utformat för mesta möjliga utmaning och utveckling.

ORANGE  där barnen är i åldrarna 3-4 år. 

GUL är en mindre åldersblandad grupp.

 

Här når ni oss:

Gul:                         070-083 26 80

Grön:                      070-083 26 81 el. 070-083 26 82

Orange:                  070-083 26 85 el. 070-083 26 84

Rosa:                       070-083 26 83

Kväll & helg (obekväm arbetstid) 073-765 85 93