Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information till företag - Valfrihetssystem

Inom socialförvaltningens område finns det idag valfrihetssystem inom hemtjänst och daglig verksamhet enligt LSS.
Det innebär att den som blivit beviljad någon av dessa insatser har möjlighet att välja utförare.
För att bli utförare krävs att företaget lämnar en ansökan till socialförvaltningen.

För varje valfrihetssystem har Socialnämnden tagit fram ett förfrågningsunderlag.

Förfrågningsunderlaget innehåller de krav och villkor som gäller för de företag som vill ansöka om att bli utförare av den aktuella insatsen.

Under respektive rubrik har vi samlat den information som är relevant för respektive valfrihetssystem.