Kontakt

Psykiatrisk heldygnsvård
Besöksadress: Norra Hansegatan 4, Visby.

Telefonnummer till avdelning A: 0498-268647
Telefonnummer till avdelning B: 0498-268650

Enhetschef
Anders Grundvik
0498-26 87 06

Enhetschef
Jenny Hult 
0498-26 89 47

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Psykiatrins heldygnsvård

Heldygnsvården omfattar två psykiatriska vårdavdelningar med sammantaget 18 vårdplatser. Här vårdas patienter enligt Hälso- och sjukvårdslagen och vid behov också enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Inom heldygnsvården arbetar läkare, sjuksköterskor och skötare. Genom samarbete med öppenvården finns annan kompetens såsom psykolog och kurator att tillgå.

Behov av heldygnsvård bedöms av läkare på Psykiatriska kliniken. Om heldygnsvård blir aktuellt upprättas, tillsammans med patienten, en individuell vårdplan.