Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Projektrapporter från miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan för 2012 - 2015 styr enhet miljö- och hälsoskydd samt enhet livsmedel och alkoholtillstånds arbete.

Utifrån denna plan arbetas årliga tillsynsplaner fram som detaljstyr vilka projekt och "sprintar" som skall genomföras under året. Dessa projekt kan vara inom regionen eller gemensamma för miljösamverkan sydost (Kalmar län + Gotlands län).

Det kan också vara projekt som centrala verk såsom Livsmedelsverket, Socialstyrelsen eller Naturvårdsverket samordnar, så kallade riksprojekt. Projektens omfattning kan således se lite olika ut.