Kontakt

Besöksadress: Kilåkern, Apoteksgatan 3, 624 48 Slite

Maud Hjorter
Frivilligsamordnare
Telefon: 0498-26 84 76

Ewa Hansson
Aktivitetssamordnare
Telefon: 0498-20 47 47

Ellinor Björkman
Rörelse- och hälsosamordnare
Telefon: 0498-20 48 32

Tove Öberg
TF Verksamhetsledare
Telefon: 0498-20 48 15

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Seniorernas mötesplats Slite

Mötesplatsen är belägen i Slite, på östra Gotland.

Till mötesplatsen är du välkommen för att delta i någon av våra aktiviteter. Vi erbjuder aktiviteter med fokus på rörelse, friskvård, kultur och social gemenskap. Du kan även komma förbi på en kopp kaffe och träffa nya eller gamla vänner.

Vi lyssnar in förslag från besökare och frivilliga och tar sedan fram ett programblad för nästkommande månad. Programmet finner du här på sidan och det finns även att hämta på mötesplatsen.

Öppettider:
Måndagar och torsdagar enligt program
 

Välkommen och ta gärna med en vän!