Kontakt

Bo Eriksson 
Avdelningschef, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Telefon: 0498-26 33 69
E-post: bo.eriksson@gotland.se

Josefin Jessen
Chef för avdelningen måltid, regionstyrelseförvaltningen
Telefon: 0498-26 94 50
E-post: josefine.jessen@gotland.se

Följ oss på instagram @maltidgotland

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolmåltider

Avgiftsfri skollunch erbjuds alla elever som inskrivna i den kommunala gymnasieskolan.

En gemensam matsedel finns för eleverna i Visby. Eleverna vid naturbruksprogrammet äter på Lövsta och har eget kök och matsedel. Skollunchen innehåller en lagad huvudrätt, brödbuffé, smör, salladsbuffé, mjölk. En vegetarisk rätt finns alltid som alternativ. Elever kan få specialkost om det är motiverat av medicinska, kulturella eller etiska skäl.

Aktuell matsedel

Aktuell matsedel Gotland Grönt Centrum (naturbruksprogrammet)

Gymnasieskolans tillagningskök producerar c:a 2.200 portioner/dag. Vi följer de svenska näringsrekommendationerna (SNR) för skollunchen, som tillgodoser c:a 30 procent av det dagliga energi- och näringsinnehållet. Rekommendationen gäller hela måltiden. 

Tyck till om skollunchen