2002-09-25 _§§_ 77 - 89

Utskrivet från: http://www.gotland.se/5908

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2022-01-21
Barn- och utbildningsnämnden 2002-09-25
Plats:
BUF, Söderväg
Tid: Kl. 08.00 - 17.00
Närvaro
Beslutande
c Eva Nypelius, ordf
m Kjell Kuylenstierna, vice ordf
m Solveig Artsman, tjg ersättare
c Ilse Hallgren, §§ 77- 81
kd Bo Frense, tjg ersättare
m Gösta Hjort, §§ 77- 81
s Eric Martell
s Barbro Ekström-Klang
s Ylva Simander
mp Britt Ronsten, tjg ersättare
v Lars Siggelin

Närvarande, ej tjg, ersättare
v Carina Flodman-Andersson, §§ 77-81 samt § 89
Övriga närvarande
Under §§ 77-78: Ekonomichef Elisabeth Österdahl, Per Löttiger, gymnasiechef Alf Nilsson, controller L-I Ranglén, Freddy Sirland.
Under § 79-80: Ekonomichef Elisabeth Österdahl, Per Löttiger, gymnasiechef Alf Nilsson, controller L-I Ranglén, Freddy Sirland, samt P-G Werkelin
Under § 81: Ekonomichef Elisabeth Österdahl, distriktscheferna Freddy Sirland och Christer Pettersson
Under § 89: Distriktschef Christer Pettersson
Under § 89: Berit Forsblom, June Norrby, Thomas Lundblad, Karin Persson samt Bo Hansen

Register

Register