§ 103 Arbetsutskottet övriga paragrafer

Utskrivet från: http://www.gotland.se/5900

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2008-04-18
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-11-13

§ 103
Arbetsutskottet övriga paragrafer

Au § 94 Upphandling av städverksamhet
Au § 95 Rapporter

Förvaltningschefen kompletterade arbetsutskottets rapporter med information om hur förvaltningen avser att stödja Prästbackens förskola i Kräklingbo (jfr BUN § 2002/94)

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets beslut samt informationen läggs med godkännande till handlingarna