§ 104 Delegations- och anmälningsärenden

Utskrivet från: http://www.gotland.se/5899

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2008-04-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-11-13

§ 104
Delegations- och anmälningsärenden

Delegationsärenden
1. Tjänstetillsättningar samt beslut enligt delegationsordningen enligt förteckningar.
(inklusive särskild rapportblankett avseende dispenser enligt kommunstyrelsens "Stoppaket". )

Anmälningsärenden
1. Nyhetsbrev oktober 2002 från Danskonsulent Helena Högberg, KFF

2. Inbjudan från Vägverket tillseminarium: Vägval för en hälsosammare, miljövänligare och trafiksäkrare skola. 27 och 28 november, Stockholm

3. 02-10-25 Sv Kommunförbundets cirkulär nr 2002:96 ang långsiktig plan för tidtabellsskiften 2003-2009.

4. 02-10-30 Skolverkets beslut om statsbidrag för utvecklingen av vuxenutbildning för utvecklingsstörda., Dnr 2002:1870

5. 02-10-30 Skolverkets nyhetsbrev nr 9. ang bl a nationella kvalitetsgranskningar.

6. 02-11-01 Öppet brev från Unga hörselskadade under rubriken: Hörselskadade ungdomar i kläm - vad gör de ansvariga?

7. 02-11-04 Revisionsskrivelse från Gotlands kommuns revisorer ang låsbyte vid Säveskolan.

8. 02-11-05 Skolverkets Beslut ang genomförd tillsyn över utbildningen vid Orionskolan, Gotlands kommun.

9. 02-11-06 Inbjudan till "hearing" om översiktlig planering för Visby hamns och angränsande områdens framtida utveckling. Tid: 5 dec 2002, kl 10.00. Plats: TF, S3, S:t Hansgatan 23.