2002-11-13 _§§_ 101 - 104

Utskrivet från: http://www.gotland.se/5897

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2022-01-21
Barn- och utbildningsnämnden 2002-11-13
Plats:
Sävesalen , Gotlands Fornsal, Mellangatan 23 Visby
Tid: kl 8.30 - 12.30
Närvaro
Beslutande
c Eva Nypelius, ordf
m Kjell Kuylenstierna, vice ordf
c Barbro Ronsten
c Bo Lindström, tjg ersättare
fp Jan Lindell
m Gösta Hjort
s Eric Martell
s Barbro Ekström-Klang
mp Britt Ronsten, tjg ers
m Solveig Artsman, tjg ers
v Carina Flodman- Andersson, , tjg ers


Närvarande, ej tjg, ersättare
kd Bo Frense
Övriga närvarande
Förvaltningschef Lars Danielson;
Per Westholm sekr
Barbro Thomsson, sekr
Under § 101: ITiS-utmärkelse 2002:
Hans-Erik Ekengren,
Toni Annas,
Annika Landin,
Ann-Britt Lindgren,
Agneta Lindquist
samt från arbetslaget vid Kräklingbo skola:
Eivor Buskas,
Jane Hallin,
Ingmari Neldemo,
Håkan Nordberg,
Gunilla Ågren-Ahlby.
Representanter från gotländska media.
Särskolan:
Jan-Erik Eriksson,
Jan Svensson,
Fenomenalen:
Jan Ryegård,
Tommy Nordahl,
Jenny Eriksson