Kontakt

Har du frågor om ekonomi för förskola och skola, skol-/programpeng, barn- och elevtal m.m, kontakta:
Jimmy Söderström, ekonomichef, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 
Tfn: 0498-26 95 48
E-post: jimmy.soderstrom@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Elevsiffror

Gymnasieskolan

Verksamhetsåret 2021 hade den kommunala gymnasieskolan på Gotland 1 535 årselever på 19 gymnasieprogram (varav 523 i årskurs 1, höstterminen 2021). Fristående Gutegymnasiet hade 216 årselever inskrivna.

Antal gotländska gymnasieelever som studerade i annan kommun var 104.

Fler detaljer om elevflödena hittar du här

Elevutveckling - demografi

Vuxenutbildningen

Antal årselever i kommunala vuxenutbildningen för år 2021 i egen verksamhet var 816  (året innan var siffran 619) och studerande på SFI var det 506 elever. Hela vuxenutbildningen inklusive upphandlad verksamhet var det 2 711 studerande (året innan var siffran 2 391).

Folkhögskolan

Folkhögskolans mäter både antal deltagare i kurser och deltagarveckor.

Sammanställning av statistik för Gotlands folkhögskola år 2021

Antal studerande på långa kurser 368
Antal deltagarveckor 6 182
Antal sommarkurser 24
Antal gästnätter, sommar 1 057