Kontakt

Överförmyndarnämnden
Besöksadress: 
Visborgsallén, gå till reception och få vidare vägvisning.
Postadress: 621 81 Visby 
Fax: 0498-26 33 54
 
Telefontider
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30
Telefon handläggare: 0498-26 99 20

Besökstid
Tisdagar kl. 9.30-11.30
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Överförmyndarnämndens sammanträdesdagar

Överförmyndarnämnden sammanträder följande dagar under 2019

  • 15 januari
  • 5 februari
  • 12 mars
  • 9 april
  • 11 juni
  • 17 september
  • 8 oktober
  • 12 november
  • 10 december