Kontakt

Wisbygymnasiets bibliotek 
Säves väg 10, Visby
Tfn: 0498-26 9515
E-post: wgbibliotek@gotland.se

Öppet måndag-fredag klockan 7.45-16.00

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mer om skolbiblioteken

Skollagen säger att elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Det gäller både kommunala och fristående skolor

Nedan hittar du dokument som styr skolbibliotekens verksamhet.