Kontakt

Rektor
Jörgen Norström
Tfn: 073-765 87 37

Biträdande rektor
Eva Gutenwik
Tfn: 070-447 69 16

Post/besöksadress:
Gråboskolan
Gråbo torg 13
621 51 Visby

Expedition:
Ninni Dahlberg, administrativ skolassistent 
Tfn: 0498 - 26 95 92 

Personalrum
tfn 0498 - 26 96 17

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Gråboskolan

 

Gråboskolan har cirka 200 elever och omfattar:

  • Förskoleklass
  • Grundskolan år 1- 6
  • Skolbarnsomsorg, även storbarnsfritids för år 4-6

Skolan är lokalintegrerad med särskolans elever över 13 år.

På Gråboskolan arbetar vi för att alla elever skall nå målen i alla ämnen, känna trygghet och ansvar för sin skola och för sitt lärande. Skolan arbetar särskilt med miljö-natur-teknik. Samt satsar på tidig läsinlärning, vi arbetar med läsande klass i de flesta klasserna. Alla elever skall ha god kunskap om vad som krävs för att medverka till att skapa ett långsiktigt samhälle.