Kontakt

Rektor
Johan Lindberg
Tfn: 0498-26 96 12, 073-765 87 37
E-post: johan.lindberg@edu.gotland.se

Biträdande rektor
Ninni Kalio-Dahlberg
Tfn: 0498-26 95 92, 070-083 26 26
E-post: ninni.kallio-dahlberg@edu.gotland.se

Expedition:

Ninni Kallio-Dahlberg,  Skoladministratör  
Tfn: 0498 - 26 95 92 

Post/besöksadress:

Gråboskolan
Gråbo torg 13

621 51 Visby

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på Gråboskolan

Rektorsområdets verksamhetsidé är att barnen ska få stor trygghet, goda kunskaper och färdigheter samt kunna ta ansvar både för inlärning och sitt sätt att vara. Glädje, tillit och kreativitet skall prägla barnens inställning till ett livslångt lärande.

Vi sätter kunskapen högt och får eleverna målmedvetna. Vi är en mångkulturell skola där vi lär av varandra och tar tillvara på varandras olikheter.

Nedan hittar du länkar till vår vision, våra styrdokument, ämnen, arbetssätt och profilområden.