Kontakt

Besöksadress:
Solbergaskolan
Kung Magnus väg 4
621 45 Visby
Tfn 0498-26 97 00, 0498-26 97 01 (expedition)

Kerstin Andersson
Rektor
tfn 0498-26 97 08
E-post: kerstin.andersson01@edu.gotland.se

Ted Kahlbom
Biträdande rektor
tfn 0498-26 97 02
E-post: ted.kahlbom@edu.gotland.se

Jenny Neldemo Eklöf
Biträdande rektor
Tfn 0498-26 97 09
E-post: jenny.neldemo-eklöf@edu.gotland.se

Daniel Hedlund
Biträdande rektor
Tfn 0498-20 45 47
E-post: daniel.hedlund@edu.gotland.se

Yvonne Engström
Administrativ assistent
tfn  0498-26 97 01
E-post: yvonne.engstrom@edu.gotland.se

Jenny Ellebring
Skolsköterska årskurs 7-9
tfn 0704476847
E-post: jenny.ellebring@edu.gotland.se

Margaretha Olsson
Skolsköterska årskurs 5-9
tfn 0766961906                                          
E-post: margaretha.olsson@edu.gotland.se

Johanna Byrsten 
Kurator årskurs 5-6
tfn 070-4476862
E-post: johanna.byrsten@edu.gotland.se

Emma Petterson
Kurator årskurs 7-9
tfn 076-6961913
E-post: emma.pettersson01@edu.gotland.se

Anna Andersson
Studie- och yrkesvägledare
tfn 0498-203675
E-post: anna.andersson05@edu.gotland.se

Johanna Silfvergren
Studie- och yrkesvägledare
tfn 0498-203649
E-post: johanna.silfvergren@edu.gotland.se

Anders Stengård

IT-tekniker

Rikard von Post
Intendent/Vaktmästare
tfn 070-4476821
E-post: rikard.vonpost@edu.gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på Solbergaskolan

Så här vill vi leda                                                                              

Utgångspunkten för vårt ledarskap är tron på den enskilda människan, på hennes vilja att göra det som är gott.

Vi vill skapa förutsättningar för ett livslångt lärande i en miljö som präglas av ömsesidig respekt och dynamiskt samspel människor emellan.

Vi vill att våra elever lär sig att ta eget ansvar, att utvecklas i sitt lärande utifrån egna förutsättningar. Eleverna ska känna sig stolta över sina prestationer utan att behöva jämföra sig med andra.

Arbeta på Solbergaskolan

Kompetenta arbetskamrater, flera ämneskollegor, klimat som präglas av samarbete och delaktighet. I filmen hör du några lärare beskriva hur det är att arbeta på Solberga och varför vi trivs så bra tillsammans.

Det kan se lite grynigt ut först när filmen laddar upp, men det blir skarpare bild efter en stund.

Vara elev på Solbergaskolan

Goda relationer mellan elever och lärare. Vilka funderingar har man som ny på skolan och vilka minnen tar man med sig efteråt? Två elever berättar i filmen.