Kontakt

Post/besöksadress:
Lyckåkersskolan
Lövängsgatan 5
621 49 Visby

Rektor
Ann-Kristin Munter
Tfn: 0498-26 96 11
E-post: ann-kristin.munter@gotland.se

Expedition/administration
Lena Winarve
Tfn: 0498-26 95 38
E-post: lena.winarve@gotland.se

Skola + Fritids:
Lönnen                                  070-083 29 72    
Boken                                    070-447 68 04
Björken                                  070-083 20 05         
Eken                                       070-083 20 00  

Fritidshem Aspen:
öppning och stängning     070-083 20 06                                                      

Specteamet                        070-083 28 62
EMI Skolsköterska             0498-26 96 34

Skolrestaurang                   0498-26 96 35

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolbibliotek och lärstudio

Skolbiblioteket och Lärstudion är hjärtat som ligger mitt i skolan. Lyckåkerskolans bibliotek är utrustat med drygt 6000 barnböcker! 
Vägg i vägg med biblioteket ligger Lärstudion, ett kreativt rum som möjliggör arbete på många olika sätt och i olika grupperingar. 

Skolbiblioteket erbjuder även sagorast, boklek/prat, läsveckor, skrivutmaningar, teman, tips och utställningar. I skolbiblioteket bor även våra Bokdrakar!
All utlåning av pedagogisk litteratur, materiallådor/temalådor och digitala hjälpmedel sker via skolbiblioteket. 

Alla elever har inloggning på inläsningstjänst och tillgång till ipads med appar och lärplattformar som Bingel, Skolplus och Lexia. Skolbilioteket administrerar även behörigheter till MTM Legimus/talböcker för elever som har behov av det.