Kontakt

Post/besöksadress:
Lyckåkersskolan
Lövängsgatan 5
621 49 Visby

Tfn: 
0498 - 26 95 38

Rektor
Ann-Kristin Munter
tfn: 0498 - 26 96 11 
E-post: ann-kristin.munter@gotland.se

Bitr rektor
Åsa Olofsson
E-post: asa.olofsson01@gotland.se

Adm assistent: 
Yvonne Siggelin
tfn: 0498 - 26 95 38 
E-post: yvonne.siggelin@gotland.se


Idrottshall                070-083 20 01
Bibliotek                   076-428 92 15
Personalrum             070-083 20 03
Skolrestaurang         0498 - 269635
Husmor, Södervärn   0498 - 269602
Fritidshem Aspen      070-083 20 05
Fritidshem Boken      070 083 20 04
Fritidshem Pilen        070-083 20 07
Förskoleklass B         070-083 20 07
Fritidshem Alen        070-083 20 02
Fritidshem Eken       073-654 14 56
Fritidshem Rönnen   070-083 20 00
Fritidshem Valnöten  070-083 20 06
Förskoleklass A        070-083 20 06
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Lyckåkerskolan

Skolan omfattar förskoleklass, grundskola och fritidshem. Skolan tar emot elever från Lyckåkerområdet i Visby, Träkumla och Stenkumla. Antal barn/elever är 327 i skolan varav 205 barn går på fritidshemmet.

Lyckåkerskolan ligger fint placerad i ett äldre villaområde, skolan byggdes 1964 då som en 1-3 skola. I dag har flera skolhus tillkommit och flera av husen är nyrenoverade.

I skolan har vi tillgång till bibliotek, idrottshall och två fina matsalar. Vår mat får vi från Södervärnsskolans tillagningskök som ligger på gångavstånd från vår skola.

Vi har en stor härlig skolgård som inbjuder till spontan lek som planerad uteverksamhet tillsammans med våra 4 rastpedagoger.