Kontakt

Post/besöksadress:
Lyckåkersskolan
Lövängsgatan 5
621 49 Visby

Rektor
Ann-Kristin Munter
Tfn: 0498-26 96 11
E-post: ann-kristin.munter@gotland.se

Expedition/administration
Lena Winarve
Tfn: 0498-26 95 38
E-post: lena.winarve@gotland.se

F-klass                                 070-447 68 04
År 1                                      070-083 20 05
År 2                                      070-083 20 00
År 3                                      070-083 29 72

Fritidshem  F-klass            070-083 20 04
Fritidshem Eken                 070-083 20 00
Fritidshem Lönnen            070-447 74 75
Fritidshem Björken            070-083 20 05

Fritidshem Aspen
öppning och stängning     070-083 20 06                                                      

Specteamet                        070-083 28 62
EMI Skolsköterska             0498-26 96 34

Skolrestaurang                   0498-26 96 35

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Inomhusmiljöer

Så här arbetar vi

Vår vision grundar sig i ”21st century learning”, där medskapande och elevdelaktighet utifrån ett flexibelt och varierat kooperativt lärande är ledord. Vi har en flexibel och tillgänglig lärmiljö med möjligheter till möblering utifrån behov, aktiviteter och olika inlärningssituationer.

Vi arbetar årskursvis i hemvister över hela dagen. I teamet arbetar 7-9 pedagoger med olika utbildning och bakgrund tillsammans. Dessutom finns tillgång till specialpedagog och speciallärare.

Varje årskurs har tillgång till flera rum i hemvisten. Vi strävar efter att skapa rum i rummet. En öppen planlösning kräver många olika små ”arbetsrum” för att skapa förutsättningar för att varje elev ska kunna arbeta och utvecklas på bästa sätt.

Skolan ska stimulera kreativitet, nyfikenheten och viljan att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva och entreprenöriella lärandet.