Kontakt

Besöksadress:
Rutegatan 5, Visby

Postadress:
Tjelvarskolan
Rutegatan 5
621 82 Visby

Rektor:
Ingemar Andersson
Telefon: 0498 - 26 90 78
E-post: ingemar.andersson@gotland.se


Skoladministratör:
Patricia Sjögren
Telefon 0498 - 26 94 91
E-post: patricia.sjogren@gotland.se

Skolsköterska
Catrina Jalmelid
Mobil: 0704-47 69 52

Kurator
Carina Schüberg
Mobil: 0704-47 72 09

Skolpsykolog
Eva Wessman
Mobil: 0704-47 68 09

Röda huset
Personalrum: 0498-26 90 22
Vallmon:          0737-65 88 92        
Domherren:    0737-65 88 91
Rödbenan:       0737-65 88 93

Gröna huset
Personalrum:   0498-26 97 25
Gröngölingen:  0737-65 88 94

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Resursklasserna F-3

Allmän information

Resursklasserna år F-3 finns på Tjelvarskolan och år 4-9 på Solbergaskolan i Visby. 

Eleverna som tas emot i resurssklasserna har en grav språkstörning.

Upptagningsområdet är hela Gotland.

Inför ansökan ska eleverna vara utredda av logoped och gärna även psykolog.

Elever som tidigare gått på språkförskola/iresursklass prioriteras.

Eleverna har fritidsplacering på hemorten.

Skolskjuts ordnas vid behov med taxi men med stigande ålder tränas eleverna att själva åka skolbuss.

Målsättning

  • Att ge individanpassad undervisning i baskunskaper enligt grundskolans läroplan, lgr 11.
  • Att stärka självkänslan så att eleverna ska våga kommunicera och använda sitt språk.
  • Att utveckla lek och socialt samspel.
  • Att om eleven uppnår tillfredsställande tal- och språkförmåga bereda plats i hemskola.

Arbetssätt

Verksamheten genomsyras av ett strukturerat arbetssätt.
Användande av bild- och teckenstöd (TAKK, GAKK, handalfabet)
Användande av alternativa verktyg
Organiserad rastverksamhet

Att stärka självuppfattning, tillit och bevara lusten till lärande är viktigare än allt annat i skolan. För elever i svårighet är detta särskilt viktigt så att funktionshindret inte utvecklas till en funktionsnedsättning.

Vi erbjuder

Många vuxna med olika specialkompetenser
Logopedbedömning
Klassrumsbaserade logopedinsatser
Direkt behandling hos logoped i mån av tid
Liten undervisningsgrupp

 

 

Personal Resursklasserna Tjelvarskolan

Förskoleklass - årskurs 3

Ylva Lundqvist
Carina Hammarin-Jönsson
Monica Pettersson
Lise-Lotte Eriksson
Heléne Nilsson
Julia Mörk
Marika Arnesson (logoped)

Kontaktpersoner: 
Anna Kindblad, rektor

Telefon: 0498-26 38 95
E-post: anna.kindblad@gotland.se

Marika Arnesson, logoped
Mobil: 070-447 73 84
E-post: marika.arnesson@gotland.se