Kontakt

Postadress:
S:t Hansskolan
621 56 Visby

Besöksadress:
S:t Hansgatan 32
Visby

Rektor 
Anna Hammarhjelm
Tfn: 0498 - 26 94 84
E-post: anna.hammarhjelm@edu.gotland.se

bitr rektor
Martin Bogaeus
Tfn: 0498 - 26 94 89
E-post: martin.bogaeus@gotland.se  

Skoladministratör
Ann-Charlotte Glansholm
Tfn: 0498 - 26 96 83
E-post: ann-charlotte.glansholm@gotland.se

Sofia Ohlsson
Tfn 0498 - 26 96 89
E-post: sofia.ohlsson@gotland.se

 

Skolsköterska
Gunilla Orsmark
Tfn: 0704-476837
E-post: gunilla.orsmark@edu.gotland.se
 
Kurator 
Matilda Schwan
Tfn: 0498-20 35 35
E-post: matilda.schwan@edu.gotland.se 
 
Skolpsykolog
Karin Kihlander
Tfn: 0737-19 93 63
E-post: karin.kihlander@edu.gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Barnen på S:t Hansskolan har pratat om vad de gillar med skolgården.

Om skolan

S:t Hansskolan är en grundskola belägen i gamla Läroverket som sedan 1859 har erbjudit utbildning av olika slag. Idag har vi verksamhet från förskoleklass upp till årskurs 6 med tillhörande fritidshem. Upptagningsområdet är i första hand Visby innerstad och S:t Hansskolan bildar här tillsammans med Norrbacka- och Polhemskolan ett gemensamt skolområde i norra Visby, med Solberga som högstadieskola i området. S:t Hansskolan har idag runt 160 elever.  

 

S:t Hansskolan erbjuder en trygg och tillgänglig lärmiljö för alla våra elever. Vi arbetar för att eleverna ska lämna skolan med gott självförtroende och goda kunskaper. Skolans gård framför skolhuset och tvärs över gränden erbjuder lekytor av olika slag. Vi arbetar ständigt med att utveckla rast- verksamheten på skolan för att stärka det sociala samspelet mellan eleverna samt inbjuda till regelbunden rörelse. Skola och fritidshem samverkar under elevernas hela dag hos oss för att skapa en trygg, lärorik och utvecklande dag. Ett viktigt fokusområde i skolområdet är läsning, för att odla elevernas intresse för litteratur, men också att utveckla ett språkutvecklande arbetssätt i undervisning och fritidshemmens verksamhet.

 

I skolans omedelbara närhet finner man havet, stranden och flera parker, kulturområden samt biliotek och museer. Dessa nyttjas frekvent av verksamheten under dagarna och fungerar som naturlig del i undervisning och verksamhet. Skolan har en egen idrottshall. Slöjd läses på Norrbackaskolan medan hemkunskap, musik och moderna språk läses på Solbergaskolan. Skolan har ett serveringskök och får sin mat från Norrbackaskolan 

 

Vi är en del av samarbetet med Uppsala universitet Campus Gotland, genom att vara en partnerskola. Här kan du läsa mer om det samarbetet.