Kontakt

Postadress:
S:t Hansskolan
621 56 Visby

Besöksadress:
S:t Hansgatan 32
Visby

Rektor 
Henrik Hammarskjöld
Tfn: 0498 - 26 94 84
E-post: henrik.hammarskjold@gotland.se 

bitr rektor
Malin Åkerblom
Tfn: 0498 - 26 94 90
E-post: malin.akerblom01@gotland.se  

Martin Bogaeus    
Tfn: 0498 - 26 94 89
E-post: martin.bogaeus@gotland.se  

Skoladministratör
Ann-Charlotte Glansholm
Tfn: 0498 - 26 96 83
E-post: ann-charlotte.glansholm@gotland.se

Sofia Ohlsson
Tfn 0498 - 26 96 89
E-post: sofia.ohlsson@gotland.se

 

Skolsköterska
Gunilla Orsmark
Tfn: 0704-476837
E-post: gunilla.orsmark@edu.gotland.se
 
Kurator 
Matilda Schwan
Tfn: 0498-20 35 35
E-post: matilda.schwan@edu.gotland.se 
 
Skolpsykolog
Karin Kihlander
Tfn: 0737-19 93 63
E-post: karin.kihlander@edu.gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En fantastisk utsikt med hustaken och havet från S:t Hansskolans klassrum.

Enheterna

Vi har en åldershomogen organisation på S:t Hansskolan. Det betyder att jämnåriga kamrater går i samma klass. Vi har en klass i varje årskurs från förskoleklass till och med årskurs 6.

De första fyra åren har man gemensamma lokaler skola och fritids. På Riddaren finns förskoleklassens verksamhet och fritids. På Klockaren har vi åk 1 med fritids och här sker även morgonfritids och stängningsfritids. På Väpnaren/Ringaren har vi åk 2 och åk 3 med fritids.

Åk 4- 6 har en gemensam fritidsklubb, Smedjan, i egna lokaler.