Kontakt

Carina Westergren Larsson
Avtalscontroller
Telefon: 0498-20 36 47
E-post: carina.westergren_larsson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

För utförare av daglig verksamhet

Uppdraget omfattar daglig verksamhet enligt LSS samtliga vardagar (måndag - fredag), sju timmar per dag.

Som utförare kan ni välja att sätta ett kapacitetstak för antal platser och nivåer utifrån de enskildas omvårdnadsbehov.

Förfrågningsunderlaget innehåller de krav och villkor som de företag som vill bli utförare av daglig verksamhet enligt LSS måste uppfylla.

För att bli godkänd som utförare av daglig verksamhet enligt LSS krävs det att ni lämnar in en ansökan. Mer information om vad ansökan ska innehålla finns i förfrågningsunderlaget.

När ansökan godkänts av socialförvaltningen, kan avtal tecknas med er, och ert företag blir då valbart som utförare av daglig verksamhet enligt LSS.

Ansökningar tas emot löpande och behandlas fyra gånger per år.