Kontakt

Besöksadress:
Västerhejde Toftavägen 157

Postadress:
Västerhejde skola
Toftavägen 157
622 61 Västerhejde
Tfn: 0498 - 20 48 25

Rektor
Annika Jakobsson
Tfn: 0498 - 20 48 26
E-post: annika.jakobsson02@edu.gotland.se

Skoladministratör
Pija Söderlind
0498-20 48 57
E-post: pija.soderlind@edu.gotland.se

Intendent/skoladministratör
Monica Kraft
0498-20 48 25
monica.kraft@edu.gotland.se

Fritidshemmets telefonnummer:

Skattkistan:  070-083 23 60
Ettorna och Tvåorna: 073-765 86 67
Åk 3-6:  070-447 68 60

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Västerhejde skola

Västerhejde skola är en grundskola och fritidshem med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6. Vi har idag 277 elever samt en hög andel legitimerade pedagoger och en väl fungerande elevhälsa. Skolans upptagningsområde är Västerhejde.

Från årskurs 4 omfattas även Eskelhem, Tofta och Gnisvärd i upptagningsområdet. Eleverna går sedan vidare till Södervärnskolan i årskurs 7. Där undervisas även årskurs 6 i moderna språk och hemkunskap. 

Vi har ett trygghetsteam och en kamratstödjargrupp som träffas regelbundet och ett väl fungerande elevråd. Skolan har sedan 30 år tillbaka ett samarbete med SOS-barnbyar och vi deltar i World's Children's Prize där barn i världen får rösta fram en person som gjort något extra för barns rättigheter.

Skolan har under de senast åren blivit renoverade, vilket gjort att vi nu har en ny fin matsal, upprustade klassrum, slöjdsalar och även en nyrenoverad idrottshall med fräscha omklädningsrum. Skolan har en stor skolgård som inbjuder till lek och aktiviteter.

Vi har en skolträdgård där klasserna kan odla grönsaker och blommor och en skolskog som ger möjlighet att arbeta med miljö och hälsa. Skolan har serveringskök och får sin mat fån Säveskolan.

Skolans profiler

  • Miljö
  • Internationalisering

Skolans  prioriterade mål

  • Elevinflytande
  • Hälsofrämjande arbete
  • Tillgängliga lärmiljöer
  • Språkutvecklande arbetssätt