Kontakt

Besöksadress:
Västerhejde Toftavägen 157

Postadress:
Västerhejde skola
Toftavägen 157
622 61 Västerhejde
Tfn: 0498 - 20 48 25

Rektor
Eva-Karin Rönnfors
Tfn:0498-20 48 26
E-post: eva-karin.ronnfors@edu.gotland.se

Skoladministratör
Pija Söderlind
0498-20 48 57
E-post: pija.soderlind@edu.gotland.se

Intendent/skoladministratör
Monica Kraft
0498-20 48 25
monica.kraft@edu.gotland.se

Fritidshemmets telefonnummer:

Skattkistan:  070-083 23 60
Ettorna och Tvåorna: 073-765 86 67
Storbarn: åk3-6:  070-447 68 60

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Västerhejde skola

Beskrivning av skolan

Skolan omfattar förskoleklass, grundskola för elever skolår 1 - 6 och skolbarnsomsorg. Skolan tar emot elever i första hand från Västerhejde. Antal barn/elever: 274.

Skolans profiler

  • Miljö
  • Internationalisering

Skolans  prioriterade mål

  • Elevinflytande
  • Hälsofrämjande arbete

Måltider

I matsalen arbetar Helena Stenberg och Annelie Gutemyr.

 

Fritidshemmens hålltider

Vid Västerhejde skola finns tre fritidshem från förskoleklass till åk 6.

Förskoleklassen håller till i Skattkistan, åk 1-2 i Gröna Längan och åk 3-6 (storbarn) är i Röda Längan.

För de barn som behöver morgonomsorg, öppnar fritids kl. 06.15 i förskoleklassens lokaler               
Fritids stänger kl. 17.30.

Under de dagar skolan håller stängt erbjuder fritids heldagsverksamhet för de som behöver.

Fritids håller stängt fyra dagar per läsår för kompetensutveckling. Under 2019 är det 7 januari, 14 juni samt en dag i augusti och en dag på höstlovet.