Kontakt

Besöksadress:
Västerhejde Toftavägen 157

Postadress:
Västerhejde skola
Toftavägen 157
622 61 Västerhejde
Tfn: 0498 - 20 48 25

Rektor
Annika Jakobsson
Tfn: 0498 - 20 48 26
E-post: annika.jakobsson02@edu.gotland.se

Skoladministratör
Pija Söderlind
0498-20 48 57
E-post: pija.soderlind@edu.gotland.se

Intendent/skoladministratör
Monica Kraft
0498-20 48 25
monica.kraft@edu.gotland.se

Fritidshemmets telefonnummer:

Skattkistan:  070-083 23 60
Ettorna och Tvåorna: 073-765 86 67
Åk 3-6:  070-447 68 60

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Västerhejde skolas klasser

Förskoleklassen
Förskoleklassen består av 41 elever som är indelad i två grupper. Klasslärare är Emmeli och Veronica Takac.

Årskurs 1

Årskurs 1 har 33 elever som är indelade i två grupper. Lärarna heter Maria Claesson och Kicka Molin.

Årskurs 2

Årskurs 2 har 37 elever och är indelad i två grupper. Lärarna heter Annelie Fröjmark och Ramona Thomsson.

Årskurs 3
Årskurs 3 har 34 elever och är indelade i två grupper. Lärarna heter Lina Johansson och Marina Johansson.

Årskurs 4
Årskurs 4 har 37 elever som är indelade i två grupper. Lärarna heter Tina Esbron och Viktor Segerlund.

Årskurs 5

Årskurs 5 har 55 elever som är indelad i två grupper. Lärarna heter Elin Schwartz, Lotta Ullgren och Sarah B Lindgren.

Årskurs 6
Årskurs 6 har 40 elever som är indelade i två grupper. Lärarna heter Anna Björkegren och Emy Karlsson.

Ämneslärare på skolan:

Jonas Lind undervisar åk 1-6 i idrott.

Karolina Lindqvist undervisar åk 1-6 i musik samt i engelska åk 5.

Magnus Asklöf undervisar åk 3-6 i trä- och metallslöjd.

Eva-Marie Rondahl, undervisar i åk 3-6 i textilslöjd. 

Jan-Erik Steen är resurslärare i åk 1-3.

Johan Lindvall är resurslärare åk 4-6.

Fritidshemmets personal finns med under skoltid i klassrummen och på raster.

Specialundervisning:

Åsa Eklund och Cecilia Cederlund är speciallärare.

Bibliotek

Skolan har ett mindre bibliotek av skönlitteratur och faktaböcker. Bokbussen besöker skolan ca 3 gånger/termin.

Övrig personal
Irene Uddin och Mia Sjöman är lokalvårdare på skolan.

Matbespisning
Helena Stenberg och Maria Nyberg ser till att vi får mat serverad varje dag. 

Skoladministratör

Pija Söderlind

Intendent/Skoladministratör

Monica Kraft

Rektor

Annika Jakobsson