Kontakt

Postadress:
Bogen förskola
Jungmansgatan 503
621 53 Visby

Besöksadress:
Jungmansgatan 503
Visby

Telefon:
Kajutan: 073-765 88 88
Skeppet: 073-765 89 92
Ekan: 073-765 88 20

Rektor
Olga Todorowska Johansson
Tfn 0498 - 26 34 12
E-post: olga.todorowska-johansson@gotland.se

Biträdande rektor
Maria Sollerman 
tfn 0498 - 269743
E-post: maria.sollerman@gotland.se

Adm assistent
Carolina Qviström
Tfn: 0498 - 26 33 92
E-post: carolina.qvistrom@gotland.se

Administration för barnomsorgsansökningar, scheman, inkomster och fakturor:
Tfn: 0498-26 34 90
E-post: barnomsorg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hållbarhet

Under pågående läsår arbetar vi med hållbarhet på förskolan.

Vad innebär det?

De tre aspekterna av hållbarhet som vi ska rikta in oss på är social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Beroende på barnens ålder och intressen så kommer det se lite olika ut i de olika grupperna, men här kommer några exempel på hur och med vad vi kan komma att jobba med barnen:

  • Gemenskap, delaktighet, omtanke – Region Gotlands värdeord följer oss genom hela verksamheten.
  • Lära känna skogen och naturen! Barn som vistas i natur och lär sig förstå den tar också ansvar för den.
  • Återbruk. Måste man kasta en sak för att den gått sönder? Kan man leka med den/ använda den ändå? Kanske ett nytt användningsområde?
  • Ansvar. För vår gemensamma miljö och material ute och inne. Sortera och städa efter sig, varsamhet med saker.
  • Sopsortering.
  • Vatten. Sparsamhet, varför? Hur fungerar vattnets kretslopp?
  • Matsvinn – det är viktigt att lära sig äta olika sorters mat och att inte slänga mat. Äpplen som har en prick går bra att äta ändå!
  • Gemenskap och samhörighet. För att utveckla en hållbar och god psykisk hälsa är delaktighet, gemenskap och samhörighet viktiga faktorer.

Hållbarhet har många viktiga aspekter och barnens funderingar och frågor är det som driver arbetet och undervisningen framåt! Följ vår verksamhetslogg på Schoolsoft för fortlöpande information om vad som händer i Era barns vardag!