Kontakt

Postadress:
Bogen förskola
Jungmansgatan 503
621 53 Visby

Besöksadress:
Jungmansgatan 503
Visby

Telefon:
Kajutan: 073-765 88 88
Skeppet: 073-765 89 92
Ekan: 073-765 88 20

Rektor
Olga Todorowska Johansson
Tfn 0498 - 26 34 12
E-post: olga.todorowska-johansson@gotland.se

Biträdande rektor
Maria Sollerman 
tfn 0498 - 269743
E-post: maria.sollerman@gotland.se

Adm assistent
Carolina Qviström
Tfn: 0498 - 26 33 92
E-post: carolina.qvistrom@gotland.se

Administration för barnomsorgsansökningar, scheman, inkomster och fakturor:
Tfn: 0498-26 34 90
E-post: barnomsorg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Språk och matematik

SPRÅKUTVECKLANDE ARBETE PÅ BOGEN

Språk och kommunikation är vägen till samspel och utveckling! På Bogen arbetar vi med språkutveckling på flera olika sätt, anpassat efter barngruppens och individernas behov. Vi har en HÖGLÄSNINGSGARANTI  som innebär att barnen på vår förskola får lyssna till högläsning och/ eller annat muntligt berättande varje dag. Det är vetenskapligt bevisat att högläsning och muntligt berättande utvecklar barnens ordförråd, språkförståelse och språkliga medvetenhet och detta vill vi grundlägga på ett tidigt stadium i barnens liv.

MATEMATIK PÅ BOGEN

Att arbeta med matematik är mer än att arbeta med siffror! Siffrorna finns med i vårt arbete förstås, men även andra begrepp såsom längd, vikt och volym. Vi har ett utforskande arbetssätt där barnens delaktighet är en viktig ingrediens. Det som intresserar barnen ger en väg in i matematikens värld både inne och ute och vi räknar, bygger och funderar kring matematik varje dag.