Kontakt

Postadress:
Bogen förskola
Jungmansgatan 503
621 53 Visby

Besöksadress:
Jungmansgatan 503
Visby

Telefon:
Kajutan: 073-765 88 88
Skeppet: 073-765 89 92
Ekan: 073-765 88 20

Rektor
Ulrika Westin
Tfn 0498 - 26 34 12
E-post: ulrika.Westin@gotland.se

Biträdande rektor
Maria Sollerman 
tfn 0498 - 269743
E-post: maria.sollerman@gotland.se 

Adm assistent
Vik Ann-Christin Olsson
Tfn: 0498 - 26 3489
E-post: ann-christin.olsson02@gotland.se  

Administration för barnomsorgsansökningar, scheman, inkomster och fakturor:
Tfn: 0498-26 34 90
E-post: barnomsorg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Atelje

INNEMILJÖ

Lärmiljöerna inomhus är utformade efter barnens intressen och behov. Material finns tillgängligt i barnens nivå och placerade så att det blir visuellt inbjudande att komma in på avdelningarna. 

Variationen är stor, det finns något för alla att utmanas av, leka med och utforska. Vi arbetar med mötesplatser av olika slag och barnen har stort inflytande över vad de vill göra. Lärmiljöerna är tillgängliga för alla barn oavsett behov och ändras och varieras utefter barngruppens utveckling.

 

 

UTEMILJÖ

Gården och den omkringliggande närmiljön är en viktig faktor på förskolan då vi bedriver stor del av vår undervisning utomhus.

Gården är uppdelad för att ge optimalt med utmaningar och variation. Vi arbetar med mötesplatser även utomhus, till exempel språk, rörelse och matematik.