Kontakt

Post- och besöksadress:
Glasmästaren förskola
S Glasmästargatan 28
621 53 Visby

Telefon:
0498-27 73 16
 
Kontakt avdelningarna:
Bubblan: 0700 - 83 27 47
E-post: glasmastaren.bubblan@gotland.se

Droppen: 0700 - 83 27 46
E-post: glasmastaren.droppen@gotland.se

Kulan: 0700 - 83 27 48
E-post: glasmastaren.kulan@gotland.se

Rektor:
Michaela Unger
Tfn: 0498-26 97 43
E-post: michaela.unger@gotland.se
 

Adm assistent:
Kristina Forslycke
Tfn: 0498-26 34 09
E-post: kristina.forslycke@gotland.se
 

Administration för
barnomsorgsansökningar,
scheman, inkomster och fakturor:
E-post: barnomsorg@gotland.se
Tfn: 0498 - 26 34 90

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om förskolan Glasmästaren

Förskolan Glasmästaren ingår i Terra Nova förskoleområde där också förskolorna Bryggaren och Skräddaren ingår. Förskolorna har ett nära samarbete med Terra Novaskolan, där barnen erbjuds en plats när de ska börja i förskoleklass. 

Förskolan har tre avdelningar som heter Bubblan, Droppen och Kulan. Lunch levereras från Norrbackaskolans kök.

Vår miljö

Glasmästaren har en stor, underbar gård, som inspirerar till lek och vi prioriterar utevistelse. Vi har närhet till skog och andra naturområden. På vår gård finns en liten skogsdunge, cykelbanor, flera olika lekstugor, gungor och en rutschkana.

Vår inomhusmiljö är utformad och anpassad efter barnens behov och intressen, material finns lättillgängligt för att utforska och skapa.

Vår personal

Ett positivt bemötande, mot såväl barn som föräldrar, anser vi är avgörande för att skapa en god och öppen relation baserad på trygghet och tillit. Vi arbetar aktivt för att föräldrars och barns uppfattningar och synpunkter ska påverka innehållet i verksamheten. Personalen samarbetar över avdelningsgränserna.

 

Måltider

På vår förskola äter vi varierad och näringsriktig kost. Maten får vi från Norrbackaskolans kök i norra Visby.

07.00-07.30  Frukost

11.00  Lunch

14.00-14.30  Mellanmål