Kontakt

Post- och besöksadress:
Glasmästaren förskola
S Glasmästargatan 28
621 53 Visby

Telefon:
0498-27 73 16
 
Kontakt avdelningarna:
Bubblan: 0700 - 83 27 47
E-post: glasmastaren.bubblan@gotland.se

Droppen: 0700 - 83 27 46
E-post: glasmastaren.droppen@gotland.se

Kulan: 0700 - 83 27 48
E-post: glasmastaren.kulan@gotland.se

Rektor:
Michaela Unger
Tfn: 0498-26 97 43
E-post: michaela.unger@gotland.se
 

Adm assistent:
Kristina Forslycke
Tfn: 0498-26 34 09
E-post: kristina.forslycke@gotland.se
 

Administration för
barnomsorgsansökningar,
scheman, inkomster och fakturor:
E-post: barnomsorg@gotland.se
Tfn: 0498 - 26 34 90

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på förskolan Glasmästaren

Förskolan Glasmästaren lägger tyngdpunkt på språk och social samvaro utifrån barnens ålder och enskilda behov både enskilt och i grupp.

Vi jobbar med språk, lek och utevistelse. Förskolans målsättning är att utifrån läroplanen ge barnen trygghet och möjlighet att utveckla sin förmåga att upptäcka, reflektera över och lära känna respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. 

Det är viktigt för oss att uppmuntra barnet i samspel, ansvar och att de får göra sin röst hörd. Varje barn ska få mötas av en ny dag med nya äventyr bestående av upplevelser, problemskapande, fantasieggande och utmanande aktiviteter.

 

Med barnen i fokus

Leken är barnets viktigaste väg till lärande, och verksamheten ger stort utrymme för kreativitet och det lustfyllda lärandet. Vi arbetar temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena; matematik, naturvetenskap och språk, ingår som ett naturligt inslag.

Vi tar tillvara och stärker barns intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Vi ser barn som kompetenta, intar ett barns perspektiv och uppmuntrar dem till att vara självständiga individer med inflytande och delaktighet. Arbetet med värdegrunden är grundläggande och bidrar till att utveckla demokratisk kompetens.

Vi på Glasmästaren vill möta varje barn utifrån deras ålder, förutsättningar och individuella behov. Vi vill ge barn och föräldrar en trygg och rolig förskoletid. Målsättning och arbetssätt utgår från Läroplanen för förskolan (Lpfö98, reviderad 2010).