Kontakt

Postadress:
Bogen förskola
Jungmansgatan 503
621 53 Visby

Besöksadress:
Jungmansgatan 503
Visby

Telefon:
Kajutan: 073-765 88 88
Skeppet: 073-765 89 92
Ekan: 073-765 88 20

Rektor
Olga Todorowska Johansson
Tfn 0498 - 26 34 12
E-post: olga.todorowska-johansson@gotland.se

Biträdande rektor
Maria Sollerman 
tfn 0498 - 269743
E-post: maria.sollerman@gotland.se

Adm assistent
Carolina Qviström
Tfn: 0498 - 26 33 92
E-post: carolina.qvistrom@gotland.se

Administration för barnomsorgsansökningar, scheman, inkomster och fakturor:
Tfn: 0498-26 34 90
E-post: barnomsorg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på Bogen

Förskolan Bogen omfattar tre avdelningar och ingår i Gråbo förskoleområde tillsammans med förskolan Kabyssen. 

Förskolan är barnens första steg i deras utbildning. Vårt uppdrag är att arbeta utifrån de styrdokument som finns, framförallt förskolans läroplan Lpfö18.

Våra prioriterade mål är att skapa tillgängliga lärmiljöer där undervisning och lärande står i fokus. Ett språkutvecklande arbetssätt med till exempel bild- och teckenstöd och digitala hjälpmedel som pedagogiskt verktyg.

Vi strävar efter att alla barn ska trivas på förskolan och att alla vårdnadshavare ska vara trygga i att de lämnar barnen till en professionell verksamhet med barnens bästa i fokus.

Förskolan har till gång till specialpedagog, BHV, logoped och psykolog vid behov.