Kontakt

Postadress:
Bogen förskola
Jungmansgatan 503
621 53 Visby

Besöksadress:
Jungmansgatan 503
Visby

Telefon:
Kajutan: 073-765 88 88
Skeppet: 073-765 89 92
Ekan: 073-765 88 20

Rektor
Ulrika Westin
Tfn 0498 - 26 34 12
E-post: ulrika.Westin@gotland.se

Biträdande rektor
Maria Sollerman 
tfn 0498 - 269743
E-post: maria.sollerman@gotland.se 

Adm assistent
Vik Ann-Christin Olsson
Tfn: 0498 - 26 3489
E-post: ann-christin.olsson02@gotland.se  

Administration för barnomsorgsansökningar, scheman, inkomster och fakturor:
Tfn: 0498-26 34 90
E-post: barnomsorg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningarna på Bogen

På Bogen finns tre avdelningar, Skeppet med barn i åldrarna 1-2 år, Kajutan med barn 3-4 år och Ekan med barn i åldrarna 4-5 år. 

 

På Bogen arbetar vi i åldersindelade grupper för att varje barn ska kunna få utmaningar på sin nivå. Med åldersindelning kan vi på ett bra och utmanande sätt forma lärmiljöer som ge progression i barnens utveckling, såväl matematiskt, språkligt och kognitivt.

Vi spenderar mycket tid i våra lärmiljöer utomhus och då kan vi vara både åldersindelade och åldersblandade både i såväl undervisning som lek.