Kontakt

Post- och besöksadress:
Bryggaren förskola
Bryggargatan 28
621 53 Visby

Tfn Bryggaren:
0498 - 27 73 14
Blomman: 0700 - 83 26 45
Humlan: 0739 - 73 91 08

Rektor:
Ulrika Westin
Tfn: 0498- 26 34 12
E-post: ulrika.westin@gotland.se

Biträdande rektor:
Maria Sollerman
Tfn: 0498- 26 97 43
E-post: maria.sollerman@gotland.se
 

Administration för
barnomsorgsansökningar, scheman,
inkomster och fakturor:
barnomsorg@gotland.se
Tfn: 0498 - 26 34 90

Adm assistent:
Kristina Forslycke
Tfn: 0498-26 34 09
E-post: kristina.forslycke@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om förskolan Bryggaren

Förskolan består av två avdelningar, Blomman för de äldre barnen och Humlan för de yngre.  Personalen samarbetar över avdelningsgränserna.

 

Våra förskolor inom Terra Nova, liksom alla förskolor på Gotland, arbetar vi utifrån Skollagen och förskolans Läroplan från 1998 (reviderad 2010).

Måltider

På vår förskola äter vi varierad och näringsriktig kost. Maten får vi från Norrbackaskolans kök i norra Visby.