Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utsläppstider 2022

Utsläppet av studenter den 10 juni börjar cirka klockan 12.00.

Först ut är Wisbygymnasiet - gymnasiesärskolan, därefter Wisbygymnasiets program i följande ordning:

 1. ESHU19
 2. FT19
 3. HT19
 4. RL19
 5. BA19
 6. EK19A
 7. EK19B
 8. HA19
 9. BF19
 10. NA19A
 11. NA19B
 12. VO19
 13. EEDK19
 14. EEEL19
 15. NB19
 16. TE19
 17. SA19A
 18. SA19B
 19. SA19C
 20. SF19
 21. VF19

 

Studentutsläppet sker från den västra balkongen mot havet på kongresshallen Wisby Strand.