Kontakt

Besöksadress:
Kräklingbo Prästgården 237
623 70 Katthammarsvik

Telefon:
0498 - 531 60  (Upphör 31/3-22)

Mobil skola: 070 447 74 82
Mobil Fritids: 073 765 87 22

Rektor:
Robert Edfeldt
tfn: 0498-20 41 29
E-post: robert.edfeldt@gotland.se

Expedition:
Inger Harstäde
Tfn: 0498 20 41 61
E-post: inger.harstade@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Galleri

Tidigare bilder