Kontakt

Norrbackaskolan
Besöksadress: Vallgravsgatan 2, Visby
Postadress: Norrbackaskolan, 621 81 Visby

Rektor                                  
Henrik Hammarskjöld
Tfn: 0498 - 26 94 84

E-post: henrik.hammarskjold@gotland.se
 

Biträdande rektorer

Malin Åkerblom
Tfn: 0498 - 26 94 90
 

Martin Bogaeus   
Tfn: 0498 - 26 94 89
E-post: martin.bogaeus@gotland.se 

Skoladministratörer

Sofia Ohlsson
Tfn: 0498 - 26 96 89
E-post: sofia.ohlsson@gotland.se

 
Ann-Charlotte Glansholm
Tfn: 0498 - 26 96 83
E-post: ann-charlotte.glansholm@gotland.se


 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om skolan

Norrbackaskolan är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem. Upptagningsområdet är i första hand norra delen av Visby och är gemensamt med S:t Hansskolan och Polhemsskolan då skolorna bildar ett gemensamt skolområde. Skolan har ca 200 elever. Eleverna i årskurs 7-9 går vidare till Solbergaskolan.

Norrbackaskolan erbjuder en trygg och hälsofrämjande lärmiljö för alla elever 6-13 år. Elever ska lämna Norrbackaskolan med en stark självkänsla och ett gott självförtroende.

På Norrbackaskolan arbetar vi med barns olika förutsättningar och förmågor. Skolan arbetar kontinuerligt med det sociala samspelet för att ge varje individ styrka och trygghet. Varje individs behov och förutsättningar är alltid i fokus.

Skolan har en bra skolgård med möjligheter till olika aktiviteter. Närheten till stranden, havet och andra natur- och kulturområden ger stora möjligheter i utbildningen. Norrbackaskolan har egen idrottshall och slöjdsal. Hemkunskap och moderna språk läses på Solbergaskolan. Skolan har ett eget tillagningskök.