Kontakt

Norrbackaskolan
Besöksadress: Vallgravsgatan 2, Visby
Postadress: Norrbackaskolan, 621 81 Visby

Rektor                                  
Henrik Hammarskjöld
Tfn: 0498 - 26 94 84
E-post: henrik. hammarskold @gotland.se

Biträdande rektor
Cecilia Magnusson
Tfn: 0498 - 26 94 89
 
Sabine Andersson Buskas
Tfn: 0498 - 26 94 90
E-post: sabine.andersson-buskas@gotland.se

Adm.assistent
Sofia Ohlsson
Tfn: 0498 - 26 96 89
E-post: sofia.ohlsson@gotland.se
 
Ann-Charlotte Glansholm
Tfn: 0498 - 26 96 83
E-post: ann-charlotte.glansholm@gotland.se


SKOLSKÖTERSKA
Gunilla Orsmark
Tfn: 0498 - 26 97 32

PERSONALRUM 
Tfn: 0498 - 26 97 27

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på Norrbackaskolan

Vad är det som skiljer oss från andra skolor. Har vi något speciellt arbetssätt?

Vi har valt tre prioriterade områden på Norrbackaskolan. Språklig utveckling, hälsa samt etik och moral/livskunskap.

Språklig utveckling

Språket är grunden. Utan språk och förmåga till kommunikation så får vi människor stora svårigheter att klara av att leva i vårt samhälle. Kunskapsinhämtande i alla former kräver en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift och språket är en förutsättning för ett aktivt deltagande i vårt demokratiska samhälle. Vi vill att våra elever skall lämna Norrbacka med en stark självkänsla och ett gott självförtroende - därför är språklig utveckling prioriterat område!

Hälsa

Människan består av kropp och själ och vi måste hålla igång båda delarna. "Det man lär sig med kroppen fastnar i knoppen" var det någon som sa och det är för oss självklart att  utveckla hela människan. Vi kan nästan dagligen  i media läsa, se och höra att våra svenska barn rör sig för lite. På Norrbacka har vi ett rörelsepass per dag. Vi samarbetar med föreningslivet och vi utnyttjar vår fantastiska närmiljö. På Norrbacka rör man sig!

Etik och moral/livskunskap

Skolan har ett fostransuppdrag och att prioritera värdegrundsfrågorna är självklart. Känner man sig inte trygg i skolan så lär man sig ingenting.  På Norrbacka har alla elever ett pass i veckan med SET (Socio- emotionell träning). Det har vi gjort i 10 års tid nu och det tillsammans med andra förebyggande åtgärder gör att vi kan säga att det är ett gott klimat på Norrbacka.

Norrbackaskolan - är skolan för alla!

Om vi skall nämna något mer som är speciellt på Norrbacka så är det att här går barn med olika förutsättningar och förmågor på samma skola. Här finns både grundskola och särskola. Vi tror att det här är en styrka för alla våra elever.

För dig som vill veta mer om skolans olika delar se länkar nedan.

Mer om syfte, förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav i ämnena (enligt Lgr 11) hittar du på Schoolsoft.