Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Majaprojektet

Majaprojektet är ett språkstimulerande samarbetsprojekt mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och Fritidsförvaltningen. Projektet vänder sig i första hand till 4 -5 åringar och skall vara LEKFULLT OCH LUSTFYLLT. Projektet utgår från intentionerna i BUN:s skolplan samt bibliotekens plan för LÄSLUST

PLAN FÖR SKOLA OCH BARNOMSORG

* I förskolan skall stor vikt läggas vid att tidigt träna barnens språkutveckling
* Bibliotekets och litteraturens roll skall särskilt uppmärksammas och integreras i barnomsorgen

BAKGRUND

Sedan många år tillbaka får alla nyfödda, gotländska barn ”Barnens första bok” som gåva från Gotlands Läns Bibliotek. Vi ville nu göra en uppföljning genom att köpa 1000 ex av Lena Anderssons ”Majas Alfabet”. Böcker och kassetter placerades hos dagbarnvårdare, på förskolor och bibliotek. För detta krävs förutom böcker även projektledning och fortbildning. Barnomsorgs- och bibliotekspersonal utbildades under 2-3 halvdagar och föräldraträffar anordnades. De vuxna uppmuntrades att använda Maja, för att stimulera barnen till nyfikenhet på och lust till läsning av böcker, genom att tillsammans läsa, sjunga och göra det som står i verserna.

MÅL - SYFTE

Höja personalens kompetens samt att inspirera och stimulera till medvetet arbete med språklekar för att förbättra barns möjligheter att lära sig läsa och skriva.
Stimulera barnens språkutveckling för att ge de bästa förutsättningar att klara av ett framtidens informations- och kommunikationssamhälle.

KOMPETENSTVECKLING

Första träff på förskolan
· Språkutveckling med områdets talpedagog
· Biblioteket som resurs med områdets bibliotekarie
· Presentation av Majaprojektet
· Diskussion om Majaprojektets uppläggning

Uppföljningsträff på biblioteket med personal, föräldrar och barn
· Information och redovisning av Majaprojektet
· Konsert i samverkan med Gotlandsmusiken
· Utställning m.m

ARBETSMATERIAL

MAJAS ALFABET- ALFABETSSÅNGER
· Rim och ramsor
· Sång och rytm
· Bokstäver och Böcker
· Drama och Handdockor
· Bild och Form
· Natur och Miljö

RIM OCH RAMSOR PÅ GOTLAND
· Kompendium sammanställt från studiedagar

Projektledare för Maja-projektet har varit
Gunnel Samuelsson
Sidan uppdaterad: 1 december 2010
Ansvarig för sidan: Gunnel Samulsson

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?