Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Monica Grönlund
1:e skolsköterska
mobil: 070 - 326 69 10
e-post: monica.gronlund@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Elevhälsans medicinska insats inom Barn- och elevhälsan

De medicinska insatserna inom elevhälsan följer skollagen (2010:8) och ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Den tar vid när Barnhälsovården (BVC) upphör och innefattar i sin verksam het alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasieskola.

Eleverna ska erbjudas hälsosamtal och hälsokontroller jämnt fördelat under skoltiden samt vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet.

 

Elevhälsans medicinska insatser arbetar med

  • att vid hälsoundersökningar och hälsobesök tidigt identifiera problem och symtom hos elever, som kan innebära att de är i behov av insatser
  • att aktivt bistå elever i behov av särskilt stöd
  • att arbeta för en säker och god arbetsmiljö för eleverna
  • att tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet
  • att i samarbete med elever, föräldrar/vårdnadshavare och övrig skolpersonal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor
  • att erbjuda och genomföra vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram

 

Basprogram 
Elevhälsans medicinska insatser erbjuder ett basprogram till alla elever och omfattar hälsobesök med hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer. Läs mer under länk basprogram 

 

Mottagningsverksamhet
Skolsköterskorna har regelbundna såväl öppna som tidsbeställda mottagningar för enklare sjukvårdsinsatser, rådgivning och samtal.
Skolläkarna: kontakt och tidsbeställning sker i första hand genom skolsköterskan.

 

Samarbete och sekretess
Elevhälsans medicinska insatser samarbetar med skolans ledning och pedagogisk personal liksom med övrig elevhälsopersonal som skolkurator,skolpsykolog, specialpedagoger och studie-/yrkesvägledare.

 

Samverkar sker med annan hälso-och sjukvård och vid behov med Socialförvaltningen. Alla samarbetskontakter förutsätter att föräldrar/vårdnadshavare och elev lämnar sitt samtycke och godkänner att samarbete och informationsutbyte sker. I annat fall gäller sekretesslagens bestämmelser och tystnadsplikt för skolsköterska och skolläkare.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?