Kontakt

Post/besöksadress:
Forellen förskola
Bergsgatan 10
621 41 Visby

Telefon:
Räkan: 070 - 447 71 57
Musslan: 070 - 447 72 55
Snäckan: 070 - 447 75 05
Krabban: 070 - 447 76 06
 

Rektor Norra Visbys förskolor
Cecilia Thomasson
Verksamhetsansvar Persgränd och Språkförskolan     
Tfn: 0498 - 26 90 58
E-post: cecilia.thomasson@gotland.se

Biträdande rektor  
Jenny Staffansdotter
Verksamhetsansvar Storken och Väskinde förskola
Tfn: 0498-26 33 60
E-post: jenny.staffansdotter@gotland.se

Biträdande rektor 
Anna Hägg
Verksamhetsansvar Forellen och Stenkyrka förskola
Tfn: 0498-26 90 66
E-post: anna.hagg01@gotland.se

Specialpedagog
Ingrid Swebilius
Tfn: 0498-26 97 38
E-post: ingrid.swebilius@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Forellen

Forellens förskola är en av de äldsta förskolorna i Visby. Förskolan byggdes om och invigdes igen i mitten av 90-talet i för förskoleverksamhet mer lämpade lokaler.

Förskolan har fyra avdelningar

  • Musslan 1-3 år
  • Snäckan 3-5 år
  • Räkan 1-3 år
  • Krabban 3-5 år

För att barnen ska få en trygg förskoletid så samarbetar avdelningarna spårvis vilket innebär att de barnen som går på Musslan oftast går över till Snäckan med en pedagog och de barn som går på Räkan går över till Krabban med en pedagog.

Vi har eget kök med kock som lagar mat i förskolans kök.