Kontakt

Chef modersmålsenheten
Madelene Johansson
Telefon: 0498 - 26 33 85
E-post: madelene.johansson@gotland.se

Skoladministratör
Pia Blomgren-Nilsson
Telefon: 0498-26 34 17
E-post: pia.blomgren-nilsson@gotland.se

Besöksadress:
Mästergatan 5 E
621 82  Visby


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lärare vid tavla

Modersmålsundervisning

Barn och ungdomar som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet.

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:
 

  • En eller båda föräldrarna/vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska
  • Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • Minst fem elever önskar undervisning i det aktuella språket.

Du som förälder ansöker om modersmålsundervisning via den blankett som du hittar längre ner på denna sida.

Modersmålsundervisning i grundskolan

Rätten till undervisning i sitt modersmål är inskrivet i läroplaner och i skollagen. Modersmål är ett eget ämne i skolan där eleverna får betyg från årskurs 6. Syftet med modersmålsundervisning är att ge elever möjlighet att utveckla det egna språket och att stärka självkänslan. Eleverna lär sig mer om den egna kulturen och det främjar deras utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell identitet och kulturkompetens.

Modersmålsundervisning i gymnasieskolan