Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen Svalan

Svalan är en språkförskoleavdelning. Hela verksamheten genomsyras av medveten språkstimulans.

Vi har åtta platser för barn med avvikande språkutveckling.
Barnen är mellan 3-6 år och remitteras till oss från logopedmottagningen.
Vi har hela Gotland som upptagningsområde.

    

                 

Telefonnummer till avdelningen: 0704477809
 

Logoped
Kerstin Andersson
Tfn: 0704476714 E-post: kerstin.andersson@gotland.se