Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om förskolan Storken

Storken förskola ligger i norra Visby med promenadavstånd till skog, hav och ringmuren.

Förskolans gård inbjuder till omväxlande och rolig utelek.  Vi vill att våra barn ska tycka att det är roligt att komma till förskolan. Hos oss ska det lustfyllda och livslånga lärandet grundläggas. Vi lägger extra stor vikt vid språkstimulans i vardagssituationer.
 
Förskolan Storken består av sex avdelningar där två av dem är språkavdelningar för barn med tal- och språksvårigheter. Arbetet med språket genomsyrar alla avdelningars arbete.

Vår kock lagar all vår mat i eget kök. Om det finns medicinska/etiska skäl kan man i samråd med rektor och kock anpassa måltider.

Vi jobbar för att barn och personal ska uppnå en positiv känsla för naturen, respekt för allt levande samt förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp.

Vi dokumenterar verksamheten och barnens utveckling både digitalt och visuellt på avdelningarna. Vi vill att barnen ska få ta del av sin utveckling och vara med och forma sin omgivning.

Förskolan samarbetar med högskolan och erbjuder studenter möjlighet till VFU (Verksamhetsförlagd utbildning).

Läs mer om vår utemiljö och se bilder