Kontakt

Utbildningsledare
Jörgen Benzler
Mobil: 070-447 78 92
E-post: jorgen.benzler@gotland.se

Studie- och yrkesvägledare
Inger Halvarsson 
Telefon: 0498-20 36 05
E-post:  inger.halvarsson@gotland.se
 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vad innebär en YH-utbildning?

  • Yrkesutbildning på eftergymnasial nivå som svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden
  • Utbildningen har skräddarsytts i nära samarbete med arbetslivet
  • Teori varvas med praktik i utbildningen ingår LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats. På detta vis får du arbetslivserfarenhet redan under studietiden och kan ditt yrke bra när du är färdig med din utbildning. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt
  • Avgiftsfri utbildning som berättigar till studiemedel från CSN

Behörighet 

Behörig att antas till en YH-utbildning är den som fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget "Godkänt" i minst 2 250 gymnasiepoäng eller motsvarande inom gymnasial vuxenutbildning. Behörigheten kan också bestå av att man genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig yrkeshögskoleutbildning.

Myndigheten för yrkeshögskolan (YH-myndigheten) ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan. Den har också ansvaret för tillsynen av utbildningarna. Länk till YH-myndigheten hittar du på den här sidan.